Logo

Ansøgning om individuel optagelse Apply for membership without a formel degree

da en

Ønsker du at søge om medlemskab som selvlært ingeniør i IDA, så skal du udfylde nedenstående formular og vedlægge disse bilag:

1.  2 stk. Stillererklæringer (35 KB) Skal være udfyldt af stiller selv og individuelt formuleret.

2. Godtgøre/dokumentere, at lønniveau svarer til niveauet for et uddannet medlem ved at din ansættelseskontrakt og seneste lønseddel vedlægges.

3. Dokumentere minimum 3 års uafbrudt anciennitet for så vidt angår beskæftigelse med ingeniørrelevant erhvervsarbejde eller optjening af minimum 6 års ingeniørrelevant arbejde i ansøgerens samlede arbejdsliv. Kan dokumenteres ved et CV.

4. At din stilling ved vakance normalt vil blive genbesat med en i IDA optagelsesberettiget person. Kan fx dokumenteres ved det oprindelige stillingsopslag eller en erklæring fra din chef.

Har du spørgsmål til indmeldelsen, kan du få hjælp i denne vejledning

Er du offentligt ansat, skal du være opmærksom på, at IDA måske ikke har forhandlingsretten. Læs mere her om forhandlingsretten på det offentlige område: http://ida.dk/content/frit-organisationsvalg-og-idas-forhandlingsret-paa-det-offentlige-omraade

Er du uddannet maskinmester?
Så søg om medlemskab her.

Apply for membership by this link:
https://service.ida.dk/en/mit-ida/blanketter/indmeldelse-i-ida/

Ja, IDA må behandle mit CPR-nr. til entydig identifikation af mig, indberette mit fradragsberettigede kontingent til Skattestyrelsen, ajourføre mine stamdata med CPR-registeret, samt sende mig digital post (fx e-Boks). Yes, IDA may process my CPR number to uniquely identify me and report contingent deductions to the Danish Tax Administration (Skattestyrelsen), update my master data from the Central Person Registry (CPR) and send me digital mail (e.g. e-Boks).
Ja, jeg ønsker medlemskab af IDA fra dags dato i forbindelse med OK23. Kontingentet starter fra indmeldelsesdatoen og der vil ikke være 3 måneders gratis prøvemedlemskab. Yes, I accept a membership of IDA. The membership fee starts from the registration date and there will not be a 3-month free trial membership.
Ved at sige ja til ovenstående får IDA mulighed for at indberette dit kontingentfradrag til Skattestyrelsen, ajourføre dine stamdata med CPR (adresse, navn mv.), samt sende dig elektronisk post via digital post, fx e-Boks (fx kontingentopkrævning). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på din profil, hvorefter vi fjerner dit CPR-nummer fra vores systemer. Ønsker du at framelde dig modtagelse af digital post, kan du beholde samtykket og rette henvendelse til IDAs Medlemsservice for at blive fritaget fra denne del. Ønsker du ikke, at IDA indberetter dit kontingentfradrag til Skattestyrelsen, kan du ligeledes beholde samtykket og henvende dig til Medlemsservice inden årets udgang. By consenting to the above, IDA can report your contingent deduction to The Danish Tax Agency (Skattestyrelsen), update your master data (address, name, etc.) from the Central Person Registry (CPR) and send you electronic mail (eg collection of dues) via e-Boks. You can withdraw consent at any time on the consent page on mit.ida, where after your CPR number will be removed from our systems. If you do not wish to receive digital mail from IDA, you can contact Member Services and be exempted from this. If you do not want IDA to report your membership tax deduction to The Danish Tax Agency (Skattestyrelsen), you can contact Member Services before the end of the year and request this.