Logo

Ansøgning om individuel optagelse Apply for membership without a formel degree

da en

Ønsker du at søge om medlemskab som selvlært ingeniør i IDA, så skal du udfylde nedenstående formular og vedlægge disse bilag:

1.  2 stk. Stillererklæringer (35 KB) Skal være udfyldt af stiller selv og individuelt formuleret.

2. Godtgøre/dokumentere, at lønniveau svarer til niveauet for et uddannet medlem ved at din ansættelseskontrakt og seneste lønseddel vedlægges.

3. Dokumentere minimum 3 års uafbrudt anciennitet for så vidt angår beskæftigelse med ingeniørrelevant erhvervsarbejde eller optjening af minimum 6 års ingeniørrelevant arbejde i ansøgerens samlede arbejdsliv. Kan dokumenteres ved et CV.

4. At din stilling ved vakance normalt vil blive genbesat med en i IDA optagelsesberettiget person. Kan fx dokumenteres ved det oprindelige stillingsopslag eller en erklæring fra din chef.

Har du spørgsmål til indmeldelsen, kan du få hjælp i denne vejledning

Er du offentligt ansat, skal du være opmærksom på, at IDA måske ikke har forhandlingsretten. Læs mere her om forhandlingsretten på det offentlige område: http://ida.dk/content/frit-organisationsvalg-og-idas-forhandlingsret-paa-det-offentlige-omraade

Er du uddannet maskinmester?
Så søg om medlemskab her.

Apply for membership by this link:
https://service.ida.dk/en/mit-ida/blanketter/indmeldelse-i-ida/

Er du medlem af en anden fagforening? Are you a member of another union?
1. Jeg har vedlagt 2 x stillererklæringer
2. Jeg har vedlagt dokumentation for lønniveau i form af ansættelseskontrakt og seneste lønseddel
3. Jeg har dokumenteret minimum 3 års uafbrudt anciennitet i form af fx CV
4. Jeg har dokumenteret at min stilling ved vakance normalt vil blive genbesat med en i IDA optagelsesberettiget person, fx i form af erklæring fra chef eller oprindeligt stillingsopslag