da en
Indmeldelse, bachelorer med teknologisk arbejde

Du kan blive medlem af IDA på baggrund af en 3-årig universitær bacheloruddannelse*, når du arbejder med teknologi på højt niveau, eller hvis du er uddannet maskinmester.

Har du ikke en baggrund som naturvidenskabelig kandidat eller ingeniør, så kan du med en universitær bacheloruddannelse på mindst 3 år ansøge om medlemskab af IDA via denne formular, hvis du samtidig opfylder mindst ét af disse forhold:

- Arbejder sammen med ingeniører/naturvidenskabelige kandidater
- Arbejder med IT
- Arbejder i en teknologidreven virksomhed

Prisen for medlemskabet er kr. 878,25 pr. kvartal, når du er i arbejde. Alle kontingentsatser ses her: http://ida.dk/content/kontingent

Link til IDAs lov og vedtægter: http://ida.dk/content/idas-love-og-vedtaegter
Link til behandling af personoplysninger: http://ida.dk/content/cookie-og-privatlivspolitik-0

Har du en naturvidenskabelig bachelor/kandidatuddannelse
eller ingeniøruddannelse søger du om medlemskab via denne formular: https://mit.ida.dk/indmeldelse-i-ida

Er du offentligt ansat, skal du være opmærksom på, at IDA måske ikke har forhandlingsretten. Læs mere her om forhandlingsretten på det offentlige område: http://ida.dk/content/frit-organisationsvalg-og-idas-forhandlingsret-paa-det-offentlige-omraade

*Bacheloruddannelsen skal være fra et af Danmarks 8 universiteter, medmindre du er uddannet maskinmester:

- Københavns Universitet (KU)
- Aarhus Universitet (AU)
- Syddansk Universitet (SDU)
- Roskilde Universitet (RUC)
- Aalborg Universitet (AAU)
- Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
- Copenhagen Business School (CBS)
- IT-Universitetet i København (ITU)

Fornavn(e)
First name(s)
Efternavn
Last name
Mobilnr.
Phone number
CPR-nr.
Social Security Number
Adresse
Address
Postnummer
Zip code
By
City
Land (hvis det ikke er Danmark)
Country (if not Denmark)
Universitet, hvor du har læst din bacheloruddannelse
University
Bacheloruddannelse
Please note your type of education
Uddannelsesretning
Field of study
Dimissionsår
Year of graduation
Dimissionsmåned
Month of graduation
Jobstatus
Professional status
Startdato for ansættelsen
Start of the Employment
Firmanavn og adresse for ansættelsesstedet
Employer and address of employment
Jobtitel på dit nuværende ansættelsessted
Title on your current employment
Jeg arbejder med IT
I work with IT
Jeg arbejder i en teknologidreven virksomhed
I am employed in a company which works with technology
Jeg samarbejder med ingeniører/naturvidenskabelige kandidater
I work with candidates who are engineers or master of science
Evt. bemærkninger
Comments
Startdato for indmeldelse i IDA
Ja tak, jeg vil gerne melde mig ind i IDA og accepterer dermed IDAs lov og vedtægter samt behandling af personoplysninger (se link øverst i formularen)
s, I would like to join IDA and accept IDA law and statutes as well as processing of personal data