Logo

Indmeldelse, bachelorer med teknologisk arbejde Enrollment, bachelors with technological work

da en

Du kan blive medlem af IDA på baggrund af en 3-årig universitær bacheloruddannelse*, når du arbejder med teknologi på højt niveau, eller hvis du er uddannet maskinmester.

Har du ikke en baggrund som naturvidenskabelig kandidat eller ingeniør, så kan du med en universitær bacheloruddannelse på mindst 3 år ansøge om medlemskab af IDA via denne formular, hvis du samtidig opfylder mindst ét af disse forhold:

- Arbejder sammen med ingeniører/naturvidenskabelige kandidater
- Arbejder med IT
- Arbejder i en teknologidreven virksomhed

Prisen for medlemskabet er kr. 878,25 pr. kvartal, når du er i arbejde. Alle kontingentsatser ses på vores hjemmeside her.

Se IDAs love og vedtægter her.

Se hvordan IDA behandler personoplysninger her.

Har du en naturvidenskabelig bachelor/kandidatuddannelse
eller ingeniøruddannelse, skal du ikke søge om medlemskab her, men i stedet gøre det via vores hjemmeside her.

Er du offentligt ansat, skal du være opmærksom på, at IDA måske ikke har forhandlingsretten. Læs mere her om forhandlingsretten på det offentlige område.

*Bacheloruddannelsen skal være fra et af Danmarks 8 universiteter, medmindre du er uddannet maskinmester:

- Københavns Universitet (KU)
- Aarhus Universitet (AU)
- Syddansk Universitet (SDU)
- Roskilde Universitet (RUC)
- Aalborg Universitet (AAU)
- Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
- Copenhagen Business School (CBS)
- IT-Universitetet i København (ITU)


You can join The Danish Society of Engineers, IDA, on the basis of a 3-year university bachelor's degree when working with high-level technology or if you are a master of engineering.

If you do not have a background as a natural science graduate or engineer, you can apply for a membership of the IDA through this form if you fulfill at least one of these conditions with a university bachelor's degree of at least 3 years*.

- Works with engineering / science graduates
- Works with IT
- Works in a technology driven company

The price for the membership is DKK 878.25 every quarter when you are in a job. All membership fee rates can be viewed on our website.

Read about IDA's Law & Statutes here.

Read about data protection and processing of personal data at IDA here.

Do you have a science bachelor / master's degree programme or engineering education you should apply for a membership on our website instead.

*The bachelor's degree programme must be from one of Denmark's 8 universities:

- Københavns Universitet (KU)
- Aarhus Universitet (AU)
- Syddansk Universitet (SDU)
- Roskilde Universitet (RUC)
- Aalborg Universitet (AAU)
- Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
- Copenhagen Business School (CBS)
- IT-Universitetet i København (ITU)

Jeg arbejder med IT I work with IT
Jeg arbejder i en teknologidreven virksomhed I am employed in a company which works with technology
Jeg samarbejder med ingeniører/naturvidenskabelige kandidater I work with candidates who are engineers or master of science
Ja tak, jeg vil gerne melde mig ind i IDA og accepterer dermed IDAs lov og vedtægter samt behandling af personoplysninger (se link øverst i formularen) Yes, I would like to join IDA and accept IDA's Law & Statutes as well as IDA's processing of personal data (see links above this formular).