Logo

Flytning og ansættelse i udlandet Moving and working abroad

da en

Når du er flyttet til udlandet og har fået ansættelse i udlandet, kan du formentlig få nedsat kontingent. Ændringer i status får økonomisk virkning fra første kvartal efter beskeden er modtaget i IDA.

Hvis du flytter til Finland, Island, Norge eller Sverige, har du mulighed for et Nordisk gæstemedlemskab, det kan du læse mere om her: https://kontakt.ida.dk/Henvendelser/formular/32?sprogkode=da 

When moving and working abroad it is possible to have a reduction in the membership fee.

Changes in status will have economic effect from the first quarter after the message has been received in IDA.

If you are moving to Finland, Iceland, Norway or Sweden, you have the possibility of a Nordic guest membership. You can read more about that here: https://kontakt.ida.dk/Henvendelser/formular/32?sprogkode=da