Logo

Nordisk gæstemedlemskab Nordic guest membership

da en

IDA har indgået gæstemedlemsaftaler med de nordiske ingeniørforeninger. Det betyder, at IDA-medlemmer, der midlertidigt er beskæftiget i et andet nordisk land (Finland, Island, Norge og Sverige) kan blive ”gæstemedlem” i det pågældende lands ingeniørforening i op til 3 år, dog 2 år på Færøerne. Man bevarer sit IDA-medlemskab og uden ekstrabetaling kan man få relevant service fra den pågældende ingeniørforening. Tilsvarende kan IDA have gæstemedlemmer fra de øvrige nordiske lande.

A-KASSE:

Hvis du er medlem af en a-kasse, er det vigtigt du kontakter denne for at høre hvilke regler der gælder for dit medlemskab, mens du er i udlandet og arbejde. (AAK tlf: 33 95 03 95)

 

Du kan benytte kontaktformularen her

 

IDA has guest membership agreements with the Nordic engineering associations. This means that IDA members who are temporarily employed in another Nordic country (Finland, Iceland, Norway and Sweden) can be a "guest member" in that country's engineering association. You will retain your IDA membership and you can get the corresponding service from the relevant engineering association at no extra charge. Similarly, IDA can have guest members from the other Nordic countries.

You can use the contact form here below: