da en
Flytning og ansættelse i udlandet
Moving and working abroad

Når du er flyttet til udlandet og har fået ansættelse i udlandet, kan du formentlig få nedsat kontingent. Ændringer i status får økonomisk virkning fra første kvartal efter beskeden er modtaget i IDA.

Hvis du flytter til Finland, Island, Norge eller Sverige, har du mulighed for et Nordisk gæstemedlemskab, det kan du læse mere om her: https://kontakt.ida.dk/Henvendelser/formular/32?sprogkode=da 

When moving and working abroad it is possible to have a reduction in the membership fee.

Changes in status will have economic effect from the first quarter after the message has been received in IDA.

If you are moving to Finland, Iceland, Norway or Sweden, you have the possibility of a Nordic guest membership. You can read more about that here: https://kontakt.ida.dk/Henvendelser/formular/32?sprogkode=da

Fornavn(e)
First name(s)
Efternavn
Last name
Telefon-nr.
Phone number
CPR-nr.
Social Security Number (CPR)
IDA-nummer
IDA-no.
Ny adresse i udlandet
New address abroad
Som ansat i udlandet, kan du blive registreret med to forskellige kontingentgrupper. Hvilken én afhænger af om ansættelsesforholdet er omfattet af dansk lovgivning. Du bedes derfor informere os om du er ansat under dansk eller udenlandsk lovgivning.
As an employee abroad there are two possible membership categories. Which one, depends on whether the employment is under Danish legislation. You are kindly asked to inform us whether it is under Danish or foreign legislation.
Ansættelsessted i udlandet
Place of employment abroad
Adresse på ansættelsessted
Address of the company
Hvornår er du flyttet?
When did you move?
Hvor længe regner du med at være bosat i udlandet?
How long do you expect to be abroad?