Logo

Øvrige henvendelser Other inquiries

da en

Drejer din henvendelse sig om dit medlemskab af IDA, så kan du skrive til os her.

Hvis du vil booke en karrieresamtale, så kan du gøre det her

Har du brug for juridisk hjælp eller rådgivning, så kan du skrive til os her

Drejer din henvendelse sig om manglende levering af avisen Ingeniøren, så kan du kontakte Ingeniøren her.

Drejer din henvendelse sig om forsikringer, så kan du kontakte IDA Forsikring her.

Hvis din henvendelse ikke passer ind i ovenstående kategorier, men du ønsker at præsentere os for fx en god idé eller en kommentar til IDAs virke, så er du meget velkommen til at skrive til os nedenfor.

Bemærk: Henvendelsen bliver ikke sendt krypteret til IDA, så du skal ikke skrive en tekst med meget personlige og følsomme informationer om dig selv – fx vedrørende dit medlemskab af IDA. I så fald skal du vælge en af mulighederne ovenfor, hvor kommunikationen er ekstra sikker, fordi det kører via NemID.

If your inquiry concerns your membership of IDA, please contact us here.

If you want career counseling, please book an appointment here.

If you need legal advice or help, please contact us here.

If delivery af the newspaper Ingeniøren is failing, please contact Ingeniøren here (unfortunately the formula is only available in Danish, but you can contact them in English).

If your inquiry is about insurances, please contact IDA Insurance here.

If your inquiry does not fit into the above categories, but you want to present us with, for example, a good idea or a comment on IDAs work, then you are very welcome to write to us below.

Note: The inquiry will not be sent encrypted to IDA, so please do not write to us including very personal and sensitive information about yourself, for example regarding your membership of IDA. In that case, please choose one of the options above, where the communication is extra secure as it is protected with NemID.