da en
Kontingentforhold
Membership fee - Application for reduced fee for the unemployed, etc.

Denne formular kan anvendes til alle spørgsmål og henvendelser vedr. kontingent samt ønske årlig betaling.

Du kan søge om nedsat kontingent når du er ledig, på barsel (i dagpengeperioden), værnepligtig, udstationeret, ansat under udenlandsk lovgivning eller medlem af anden faglig organisation, der har forhandlingsretten for dig.

Her kan du se IDAs kontingentsatser og nærmere regler for indplacering på de forskellige kontingentsatser.

OBS for Ledige
IDA har en speciel ordning for ledige, hvor man kan ansøge om nedsat kontingent for ét kvartal ad gangen. Dette skal gøres en måned forud for hvert kvartal dvs. 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12, da du ellers vil blive opkrævet fuldt kontingent.

Ændringer i status får økonomisk virkning fra første kvartal efter beskeden er modtaget i IDA.

Ansøg om nedsat kontingent her på din profil ved at meddele, at du er ledig eller fortsat ledig.

OBS for pensionister
Angiv venligst tidspunkt for din pensionering via din profil her.

You can apply for a reduced fee if you are unemployed, on maternity leave (in the benefit period), conscripted, posted abroad, employed under foreign law or a member of another professional organization that has the right to negotiate for you.

Changes in status will have economic effect from the first quarter after the message has been received in IDA.

NB for the unemployed
IDA has a special scheme for the unemployed, where you can apply for a reduced fee for one quarter at a time. This must be done one month prior to each quarter i.e. 1/3, 1/6, 1/9 and 1/12, otherwise you will be charged the full fee.

You can apply for a reduced fee by altering your job data on My IDA. Select a category in the box "Job Status". It is important that you write the date from which you are seeking to have a reduced fee (first day of unemployment).

Then you can tick the box "Apply for reduced fee" and submit the information to the IDA by clicking on "Save".

NB for pensioners
Please use this form: https://kontakt.ida.dk/Henvendelser/formular/61?sprogkode=en

Fornavn(e)
First name(s)
Efternavn
Last name
Telefon-nr.
Phone number
CPR-nr.
Social Security Number (CPR No.)
IDA-nummer
IDA-no.
Besked til IDA
Message to IDA