Logo
da en
Vurdering af udenlandsk uddannelse Assessment of your foreign qualifications

Disse dokumenter og oplysninger skal afgives for at få IDA til at vurdere din udenlandske uddannelse gennem Undervisningsministeriets vurderingsservice.

Denne samtykkeerklæring skal udfyldes og medsendes for at IDA kan rekvirer en vurdering af din uddannelse: https://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/consent_form_for_assessment_of_foregn_qualifications.docx

Guide http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/get-assessment/documentation-requirements

This page explains which documents to enclose with an application for foreign qualifications assessment. Detailed instructions are available in the application form.

This consent form must be signed and submitted for we can order a review of your education: https://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/consent_form_for_assessment_of_foregn_qualifications.docx

Guide http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/get-assessment/documentation-requirements