da en
Vurdering af udenlandsk uddannelse
Assessment of your foreign qualifications

Disse dokumenter og oplysninger skal afgives for at få IDA til at vurdere din udenlandske uddannelse gennem Undervisningsministeriets vurderingsservice.

Denne samtykkeerklæring skal udfyldes og medsendes for at IDA kan rekvirer en vurdering af din uddannelse: https://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/consent_form_for_assessment_of_foregn_qualifications.docx

Guide http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/get-assessment/documentation-requirements

This page explains which documents to enclose with an application for foreign qualifications assessment. Detailed instructions are available in the application form.

This consent form must be signed and submitted for we can order a review of your education: https://ida.dk/sites/prod.ida.dk/files/consent_form_for_assessment_of_foregn_qualifications.docx

Guide http://ufm.dk/en/education-and-institutions/recognition-and-transparency/get-assessment/documentation-requirements

Fornavn(e)
First name(s)
Efternavn
Last name
Telefon-nr.
Phone number
Uddannelsessted (Navn, By, Land), Bachelor
Educational Institution (Name, City, Country): For your B.Sc.
Uddannelsesretning, Bachelor
Field of study, B.Sc.
Uddannelsens længde, Bachelor
The official length of the programme B.Sc.
Uddannelsessted (Navn, By, Land), Kandidat
Educational Institution M.Sc (Name, City, Country): For your M.Sc.
Uddannelsesretning, Kandidat
Field of study, M.Sc.
Uddannelsens længde, Kandidat
The official length of the programme M.Sc.
Jeg har vedlagt diplom for min bacheloruddannelse
I have enclosed diploma for B.Sc.
Jeg har vedlagt diplom for min kandidatuddannelse
I have enclosed diploma for M.Sc.
Jeg har vedlagt karakterudskrifter for alle uddannelser
I have enclosed transcripts for B.Sc and M.Sc
Jeg har vedlagt mit CV (ikke-obligatorisk)
I have enclosed my CV (optional)
Jeg har vedlagt samtykkeerklæring til vurdering af uddannelse hos Undervisningsministerie
I have enclosed Consent form for assessment