Logo

Beskæftigelsesstatus for personer over 65 år/pensionister Employment state for the over 65 years / pensioners

da en

Ingeniørforeningen, IDA tilbyder en særlig billig kontingentsats (289,25 pr. kvartal) for de medlemmer, som er gået på pension og ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet længere eller arbejder under 5 timer pr. uge i gennemsnit. Medlemmer, der betaler kontingentsats for pensionister, kan ikke trække på IDAs juridiske rådgivning, og kontingentet indberettes ikke til SKAT.

Arbejder du ikke eller arbejder du under 5 timer pr. uge sker der ingen ændringer i dit pensionistkontingent i IDA, men det indberettes ikke til SKAT, og juridisk rådgivning er ikke til rådighed. Dog kan tjenestemandspensionister godt få indberettet kontingent i flg. SKAT.

Ønsker du at kunne trække på IDAs juridiske rådgivning pga. beskæftigelse samt få indberettet dit kontingent, vil din status ændre sig til værende ansat eller selvstændig med en kontingentsats på 878,25 kr. pr. kvartal, kan det angives i nedenstående formular.

Ændring i status vil få økonomisk virkning på kontingentet fra det næstfølgende kvartal, hvor IDA modtager meddelelse om ændringen.

The Danish Society of Engineers, IDA offers a special reduced fee (289.25 per. quarter) for the members who have retired and are not working longer or work under 5 hours per week on average. Members who pay membership fee for pensioners can not draw on IDA's legal counsel, and the fee is not reported to tax authorities, SKAT.

There are no changes in your membership if you don't Work, but it is not reported to the tax and legal advice is not available.

Do you wish to have access to IDA's legal advice because due to employment, your status will change to being employed or self-employed with a membership rate of 878.25 dkr. per. quarter. Please use the form below to choose state of employment.

Change in status would have a financial impact on the quota from a second consecutive quarter in which IDA receives notification of the change.