Logo

Ændring af ansatte på virksomhed (For TR'ere) Changing in the list of employeed (only for TR)

da en

Her kan man som TR angive ændringer til ansatte på virksomheden, som man er TR for.

Anfør venligst om muligt følgende oplysninger i det store fritekstfelt:

- Ansættelsesdato el. fratrædelsesdato
- Navn på personen
- Email på personen

Please inform us about the changes that you want to be registered.