da en
Bank oplysninger i forbindelse med tilbagebetaling af kontingent eller deltagerbetaling
Bank account to repayment of membership or meeting fee
IDA benytter NEM KONTO ved tilbagebetaling til medlemmer. Er du medlem, skal du kun udfylde denne formular, hvis du ikke ønsker, at vi udbetaler til din NEM KONTO.

Har du et tilgodehavende fra et arrangement og kender IDA ikke dit cpr.nr., fordi du ikke er medlem, bedes du udfylde formularen, så vi kan tilbagebetale til din konto.

Use this form to inform IDA about your bank account details in case of repayment of fee from a meeting.

Are you a member with a Danish CPR-number will we refund the amount to your "NemKonto".

Fornavn(e)
First name(s)
Efternavn
Last name
Telefon-nr.
Phone number
CPR-nr.
SSN (Danish Cpr.no.)
IDA-nummer
IDA-no.
Bank registreringsnummer (max 4 cifre)
Bank Registration No. (max 4 digits)
Bank kontonummer (max 10 cifre)
Bank account no. (max 10 digits)
Evt. bemærkninger (Ved ønske om tilbagebetaling til udenlandsk konto - Notér venligst IBAN og SWIFT-CODE)
Comments (in case of IBAN and SWIFT-CODE please write it below)