da en
Rykker vedr. kontingent
Reminder regarding membership fee

Her kan du kontakte IDA, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til en udsendt rykker vedrørende kontingent.

Hvis du har indbetalt beløbet, bedes du vedlægge en udskrift fra banken, hvor vi kan se betalingsdato og hvilken FIK-kode (betalings id) eller overførselstekst, som du har anført.

Please use this form if you have questions or comments to a reminder regarding membership fee.

If you have paid the amount, please enclose receipt from the bank where we can see the FIK-code (payment id) that you have used, message and the date of payment.
Fornavn
First name
Efternavn
Last name
Telefon-nr.
Phone number
CPR-nr.
SSN (Cpr.no.)
IDA-nummer
IDA-no.
Hvad drejer din henvendelse sig om
What is the subject?
EAN-nummer (hvis det har manglet)
EAN No. (If needed on the invoice)
Bemærkninger
Comments