da en
Meld dig ind med 3 måneders gratis medlemskab
Sign up and get the first 3 months free
Start dit medlemskab af IDA med 3 måneder gratis.

Online indmeldelse kan udfyldes her

Her kan du læse betingelserne for gavemedlemskabet.

Nedenstående formular behandles manuelt og tager længere tid at behandle end via indmeldelse online.
Vi anbefaler derfor kun at indsende den nedenstående formular, hvis du ikke ønsker at benytte den online udgave.
Start your membership of IDA.

Apply for membership online here


We recommend the online form, because this form below is to be handled manually and it will take longer time to get your membership.
Med det 3 måneders gratis gavemedlemskab af IDA får du adgang til fx professionel rådgivning, faglige netværk og arrangementer og til IDA Forsikring, der tilbyder Danmarks nok billigste og bedst dækkende forsikringer.

Get a 3 months free gift membership of the IDA. It provides access to, for example, professional counseling, professional networking, events, and IDA Forsikring (Insurance) offering what is probably Denmark's cheapest and most comprehensive coverage.

Fornavn(e)
First name(s)
Efternavn
Last name
Mobiltelefon
Phone number
CPR-nr.
Social Security Number (CPR number)
Uddannelse
Education
Uddannelsesstatus
State of Education
Ved at trykke på send bekræfter du din indmeldelse. Du bliver herefter kontaktet af IDA og modtager naturligvis information om de mange medlemsfordele, du får adgang til.

Tryk kun på "Vedhæft filer", hvis du ønsker at dokumentere en anden uddannelse end som ingeniør eller cand.scient.
By pressing Send you confirm your enrollment. You will then be contacted by IDA and receive information about the many benefits of membership, you get access to.

Press only "Attach files" if you want to document another education as M.Sc.