da en
Udmeldelse
Cancelling your membership

Er du studerende og ønsker udmeldelse henviser vi til denne formular: https://service.ida.dk/mit-ida/blanketter/udmeldelse-af-studerende/

Vidste du at.....

Forlader du arbejdsmarkedet for at gå på efterløn/pension, koster IDA medlemskab kun 289,- i kvartalet.

Kontingent for ledige udgør kun 289,- i kvartalet før skattefordel.

Er du medlem af anden Faglig Organisation, kan du få et IDA medlemskab uden juridisk assistance til kun 289,- i kvartalet.

Uden dit IDA medlemskab, mister du muligheden for at benytte IDA Forsikring...ofte er besparelsen så stor at medlemskabet bliver gratis....

Flytter du til udlandet, kan du få reduceret kontingent - og du kan bruge Idaglobal.dk...

Vær opmærksom på de udmeldelsesvarsler der gælder jf. IDAs vedtægter §9.

§ 9. Udmeldelse

Stk. 1. Et medlem kan udmelde sig af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en måned.

Please fill in the form and we will contact you.

Are you a student and wish to cancel your membership? Please use this form: https://service.ida.dk/mit-ida/blanketter/udmeldelse-af-studerende/

Be aware of the withdrawal of notice applicable meaning. IDA Statutes § 9.


§ 9. Resignation
Subsection. 1. A member may quit the union of three months' written notice to the end of a month.

Fornavn(e)
First name(s)
Efternavn
Last name
Telefon-nr.
Phone number
CPR-nr.
Social Security Number
Årsag til udmeldelse
Reason for cancelling your membership
Besked til IDA
Message to IDA
Må IDA kontakte dig telefonisk om 2 år for at høre om du er interesseret i et gratis prøvemedlemsskab af IDA?