Logo

Adresseændring Change of address

da en

Som medlem skal du blot melde din adresseændring til folkeregistret. Når vi har dit cpr.nr. behøver du ikke at oplyse IDA om, at du ændrer din adresse. Denne opdateres automatisk via CPR registret.

Har du beskyttet adresse vil vi gerne have den oplyst.

Se og ret din adresse her på din profil side

As a member, you simply need to register your change of address at the population register. As we have your CPR number you do not need to inform IDA that you have changed address. This is updated automatically via the CPR register.

If you have protected your address, we would ask you to report it to us.