Logo

Kontingentforhold Questions about membership, fees etc.

da en

Denne formular kan anvendes til alle spørgsmål og henvendelser vedr. kontingent, men vær opmærksom på, at ændringer af dit medlemskab og dit kontingent skal foretages via din profil på https://mit.ida.dk/min-profil (dog ikke, hvis det drejer sig om ændring til værnepligtig eller medlem af anden faglig organisation, der har forhandlingsretten for dig – se nedenstående). 

Her kan du se IDAs kontingentsatser og reglerne for indplacering på de forskellige kontingentsatser.

Er du (eller bliver du) ledig, på barsel, udstationeret, ansat på lokale vilkår i udlandet eller går du på efterløn/pension?

Du kan få nedsat kontingent, når du er ledig eller på barsel (i dagpengeperioden), når du er udstationeret eller ansat på lokale vilkår i udlandet samt når du går på efterløn eller pension.

Du får nedsat kontingent ved at opdatere din profil på https://mit.ida.dk/min-profil og boksen ’Min situation har ændret sig’. Alle kontingentændringer er gældende fra det kommende kvartal efter, at du har opdateret din profil.

Vær særligt opmærksom som ledig

Er du ledig, skal du være opmærksom på, at du skal opdatere din profil inden hvert kvartals påbegyndelse for fortsat at få nedsat kontingent.

Er du (eller bliver du) værnepligtig eller medlem af anden faglig organisation, der har forhandlingsretten for dig?

Så er det også muligt at få nedsat kontingent. Du kan dog ikke selv ændre dit medlemskab – og dermed dit kontingent – via https://mit.ida.dk/min-profil i disse tilfælde. Skriv til os her med følgende oplysninger:

- Er du værnepligtig eller medlem af anden faglig organisation, der har forhandlingsretten for dig?

- Hvornår gælder ændringen fra – og evt. hvornår til?

- Hvis du er medlem af anden fagforening, så skal du oplyse hvilken fagforening, der er tale om?

Vær opmærksom på, at kontingentnedsættelsen gælder fra førstkommende kvartal efter, at IDA har modtaget din besked om ændringen.

Ønsker du at betale helårligt?

Hvis du ønsker at betale helårligt, så skal du opdatere din profil via https://mit.ida.dk/min-profil.

Under Kontingent skal du blot klikke på ’Skift til årlig betaling og spar 1,5%’ (det er ikke muligt at betale helårligt, når man er ledig).

Vær opmærksom på, at ændringen vil være gældende fra førstkommende januar måned.

Samme sted kan du ændre tilbage til kvartårlig betaling, hvis du i forvejen betaler helårligt.

This form can be used for all kind of enquires, including membership fees. However, please be aware that in order to change your membership terms and fees, you need to do it via your profile at https://mit.ida.dk/min-profil (unless you are an army recruit, posted abroad, employed under foreign labour market regulations or a member of another professional organisation that is entitled to negotiate for you – see below).  

Find out more here about our fees and classification terms.

Are you unemployed, on parental leave – or are you taking early retirement or retiring?
You are entitled to a fee reduction if you are unemployed or on parental leave (while receiving unemployment benefits), or if you take early retirement or decide to retire.  
Update your profile at https://mit.ida.dk/min-profil and the 'My situation has changed' to request a reduced fee. All fee updates apply from the next coming quarter. 

Please be especially aware if you are unemployed
If you are unemployed, you need to update your profile before each quarter to keep paying a reduced fee.

Are you an army recruit, posted abroad, employed under foreign labour market regulations or a member of another professional organisation that is entitled to negotiate on your behalf?
You are also entitled to a reduced member fee if you are an army recruit, posted abroad, employed under foreign labour market regulations or a member of another professional organisation that is authorized to negotiate for you. However, in these cases, you cannot change your type of membership yourself – and thus your fee – via https://mit.ida.dk/min-profil.

Please write to us here with the following information:
- Are you an army recruit, posted abroad, employed under foreign labour market regulations or a member of another professional organisation that is entitled to negotiate on your behalf?
- When will it come into effect – and, if necessary, for how long?
- If you are a member of another trade union, please notify the name of the organisation. 
Note that the fee reduction will only apply from the next coming quarter after we have received your notification.  

Would you like to pay annually?
If you wish to pay annually, you need to update your profile via https://mit.ida.dk/min-profil.
Under membership fee, please click 'Switch to the annual payment option and save 1,5%' (this option is unavailable if you are unemployed). Please note that changes take into effect on January.
In the same way, you can change to quarterly payment if you are paying annually.