Opsigelse af forsikring Termination of Insurance

da en

Her kan du opsige dine forsikringer.

Vær opmærksom på, at der gælder følgende gebyrer ved kort opsigelse (løbende måned + 1 måned).
 
Inden for første forsikringsår
Indbo-, Hunde-, Katte-, Børne-, Person/Ulykke-, Trailer- og Knallertforsikring koster 484 kr. + 74 kr. at opsige med kort opsigelse.
Bil-, Motorcykel-, Campingvogn-, Hus-, Fritidshus- og Årsrejseforsikring koster 810 kr. + 74 kr.
 
Efter første forsikringsår, alle produkter
Gebyrer for alle produkter for kort opsigelse efter et års løbetid vil være 74 kr. 
 
Der er ingen gebyrer ved opsigelse til fornyelsesdatoen/hovedforfald.

Please note that the following fees apply for short notice (current month + 1 month)

Within the first insurance year

Home Content, dog, cat, child, personal/accident, trailer and scooter insurance costs DKK 484 + DKK 74 to cancel at short notice.

Car, motorcycle, caravan, house, holiday home and annual travel insurance costs DKK 810 + DKK 74.

After the first insurance year, all products

Fees for all products for short notice after a one-year term will be DKK 74.

There are no charges for cancellation up to the renewal date/principal due date.