Logo

Afregning for rejser og udlæg Application for reimbursement of travel expenses

da en

Vigtig information: Ændring af IDAs afregningsregler for afholdte rejser og udlæg

"Pr. 1. maj 2017 lempes IDA’s afregningsregler for afholdte rejser og udlæg. Fristen for indsendelse af afregninger forlænges fra 14 dage til fremover at være 3 måneder efter aktivitetens eller rejsens afslutning. Der henstilles dog fortsat til at alle afregninger indsendes løbende umiddelbart efter aktivitetens afslutning. Gældende fra den 1. maj vil IDA håndhæve reglen om at afregninger, der indsendes senere end 3 måneder efter aktivitetens afslutning, afvises. Denne opstramning skal afhjælpe de aktives enheder i løbende at have et overblik over enhedens forbrug.

Her kan du udfylde denne elektroniske rejseafregning. Bemærk, at hvis du har modtaget afregning fra IDA tidligere, behøver du kun udfylde de obligatoriske felter, som er markeret med stjerne.

Der er tilføjet en mulighed for at gemme indtastede personlige oplysninger i formularen. Benyt afkrydsningsfelterne nederst på formularen til formålet.

IDA udbetaler til din NEM KONTO. Hvis du ikke ønsker dette, skal du sende en mail til Regnskabsteam@ida.dk hvori du anføre bank regnr. og bank kontonr.

 

Kørsel i egen vogn Transportation in your own vehicle
km. á kr. km pr. dkk
for de første 20.000 km the first 20.000 km
kr.
Kørsel i egen vogn Transportation in your own vehicle
km. á kr. km pr. dkk
for kørsel udover 20.000 km driving beyond 20.000 km
kr.
Opmærksomheden henledes på 60-dagens-reglen, se vejledningen, pkt. 2.7 Attention is drawn to the 60-day rule, see instructions section. 2.7
Andet Other expenses
kr.
UDGIFTER IFLG. BILAG COSTS WITH RECEIPTS
Rejse: Tog/fly/skib/broafgift Travel by: Train/Plane/Ship/Bridge costs
kr.
Anden transport (taxa, bus og lign) Other transportation (taxa, bus ect)
kr.
Fortæring Meals
kr.
Andet Other expenses
kr.
Totale udgifter Total cost
kr.
Forskud Payment in advance
kr.
Til afregning Total amount to be refunded
kr.
Jeg vil gerne gemme de indtastede personlige oplysninger i en krypteret cookie på denne computer til brug for næste gang, at jeg skal benytte denne formular. I would like to save the entered personal information in an encrypted cookie on this computer for use the next time that I have to use this form.