da en
Afregning for rejser og udlæg
Application for reimbursement of travel expenses

Vigtig information: Ændring af IDAs afregningsregler for afholdte rejser og udlæg

"Pr. 1. maj 2017 lempes IDA’s afregningsregler for afholdte rejser og udlæg. Fristen for indsendelse af afregninger forlænges fra 14 dage til fremover at være 3 måneder efter aktivitetens eller rejsens afslutning. Der henstilles dog fortsat til at alle afregninger indsendes løbende umiddelbart efter aktivitetens afslutning. Gældende fra den 1. maj vil IDA håndhæve reglen om at afregninger, der indsendes senere end 3 måneder efter aktivitetens afslutning, afvises. Denne opstramning skal afhjælpe de aktives enheder i løbende at have et overblik over enhedens forbrug.

Her kan du udfylde denne elektroniske rejseafregning. Bemærk, at hvis du har modtaget afregning fra IDA tidligere, behøver du kun udfylde de obligatoriske felter, som er markeret med stjerne.

Der er tilføjet en mulighed for at gemme indtastede personlige oplysninger i formularen. Benyt afkrydsningsfelterne nederst på formularen til formålet.

IDA udbetaler til din NEM KONTO. Hvis du ikke ønsker dette, skal du sende en mail til Regnskabsteam@ida.dk hvori du anføre bank regnr. og bank kontonr.

 

Fornavn(e)
First name(s)
Efternavn
Last name
CPR-nr.
SSN
Adresse
Address
Postnummer
Zipcode
By
Town
IDA-nummer
IDA-no.
Telefon i dagtimerne
Phone number
Mødedato
Meeting date
Mødenavn
Title of the meeting
Ansvarlig IDA Medarbejder
Responsible for the meeting (IDA employee)
Mødested
Venue
Arrangementsnummer
Meeting no.
Kørt fra privatadresse
Did your transport start from your home address?
Bilens registreringsnummer (skal udfyldes, hvis kørsel angives)
Car registration no. (mandatory if refund for driving is applied)

Kørsel i egen vogn
Transportation in your own vehicle
km. á kr.
km pr. dkk
for de første 20.000 km
the first 20.000 km
kr.
Kørsel i egen vogn
Transportation in your own vehicle
km. á kr.
km pr. dkk
for kørsel udover 20.000 km
driving beyond 20.000 km
kr.
Opmærksomheden henledes på 60-dagens-reglen, se vejledningen, pkt. 2.7
Attention is drawn to the 60-day rule, see instructions section. 2.7
 
Andet
Other expenses
kr.
UDGIFTER IFLG. BILAG
COSTS WITH RECEIPTS
 
Rejse: Tog/fly/skib/broafgift
Travel by: Train/Plane/Ship/Bridge costs
kr.
Anden transport (taxa, bus og lign)
Other transportation (taxa, bus ect)
kr.
Fortæring
Meals
kr.
Andet
Other expenses
kr.
Totale udgifter
Total cost
kr.
Forskud
Payment in advance
kr.
Til afregning
Total amount to be refunded
kr.
Jeg har læst og accepteret bestemmelserne for afregning af rejser og udlæg jf disse regler
I have read and accepted the provisions of IDA's travel reimbursement see this instructions
Evt. meddelelse
Comments
Bilag eftersendes pr. post
Receipts forwarded by post
Jeg vil gerne gemme de indtastede personlige oplysninger i en krypteret cookie på denne computer til brug for næste gang, at jeg skal benytte denne formular.
I would like to save the entered personal information in an encrypted cookie on this computer for use the next time that I have to use this form.