Klagevejledning

da en
Jeg giver mit samtykke til, at IDA Forsikring må kontakte Tryg Forsikring A/S for at indhente alle sagsakter, der vedrører min skadessag, som er oprettet hos Tryg. IDA Forsikring må indhente de relevante oplysninger, som Tryg har indhentet i forbindelse med min skadessag, dette kan fx være, læge/hospitals journaler, rapporter fra behandlere som fysioterapeuter, kiropraktorer og psykologer, andre forsikringsselskaber, Erstatningsnævnet, Patienterstatningen, samt politirapport. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen kan have betydning for IDA Forsikrings mulighed for at gennemgå din sag. Vi gemmer oplysningerne indtil ét år efter klagesagens afslutning. I give IDA Forsikring permission to contact Tryg Forsikring A/S and request all their files concerning my insurance claim. IDA Forsikring can obtain all the relevant information that Tryg has obtained processing my insurance claim. For instance, health records from physicians/hospitals, reports from physiotherapists, chiropractors and psychologists, other insurance companies, Criminal Injuries Compensation Board, Danish Patient Compensation and law enforcement reports (police). You can withdraw your consent at any time. The withdrawal can affect our ability to process and review your claim. Once we have processed your claim, we will store all the information for one year.
Læs om databeskyttelse og behandling af personoplysninger i IDA Forsikring: https://idaforsikring.dk/databeskyttelse Read about data protection and processing of personal data at: https://idaforsikring.dk/databeskyttelse