Logo

Ansøgning om indmeldelse i IDA ved OK23 Application for registration in IDA at OK23

da en

Her kan du melde dig ind i IDA i forbindelse med OK23. Du bliver medlem fra den dato, hvor du indsender formularen. Fristen for indmeldelse er den 31. marts 2023. Ved indmeldelse vil der ikke være 3 måneders gratis medlemskab.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe på 33 18 48 48.

Here you can register for IDA in connection with OK23 (collective agreement negotiation in 2023). You become a member from the date you submit the form. The deadline for registration is 31 March 2023. Upon registration, there will not be 3 months of free trial membership.
If you have any questions, please call +45 33 18 48 48.

Ja, IDA må behandle mit CPR-nr. til entydig identifikation af mig, indberette mit fradragsberettigede kontingent til Skattestyrelsen, ajourføre mine stamdata med CPR-registeret, samt sende mig digital post (fx e-Boks). Yes, IDA may process my CPR number to uniquely identify me and report contingent deductions to the Danish Tax Administration (Skattestyrelsen), update my master data from the Central Person Registry (CPR) and send me digital mail (e.g. e-Boks).
Ja, jeg ønsker medlemskab af IDA fra dags dato i forbindelse med OK23. Kontingentet starter fra indmeldelsesdatoen og der vil ikke være 3 måneders gratis prøvemedlemskab. Yes, I accept a membership of IDA. The membership fee starts from the registration date and there will not be a 3-month free trial membership.
Ved at sige ja til ovenstående får IDA mulighed for at indberette dit kontingentfradrag til Skattestyrelsen, ajourføre dine stamdata med CPR (adresse, navn mv.), samt sende dig elektronisk post via digital post, fx e-Boks (fx kontingentopkrævning). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på din profil, hvorefter vi fjerner dit CPR-nummer fra vores systemer. Ønsker du at framelde dig modtagelse af digital post, kan du beholde samtykket og rette henvendelse til IDAs Medlemsservice for at blive fritaget fra denne del. Ønsker du ikke, at IDA indberetter dit kontingentfradrag til Skattestyrelsen, kan du ligeledes beholde samtykket og henvende dig til Medlemsservice inden årets udgang. By consenting to the above, IDA can report your contingent deduction to The Danish Tax Agency (Skattestyrelsen), update your master data (address, name, etc.) from the Central Person Registry (CPR) and send you electronic mail (eg collection of dues) via e-Boks. You can withdraw consent at any time on the consent page on mit.ida, where after your CPR number will be removed from our systems. If you do not wish to receive digital mail from IDA, you can contact Member Services and be exempted from this. If you do not want IDA to report your membership tax deduction to The Danish Tax Agency (Skattestyrelsen), you can contact Member Services before the end of the year and request this.