Logo

OK23 Indsendelse af lønoplysninger

da en
Kære medlem

Til brug for udbetaling af løn under konflikt, bedes du udfylde nedenstående oplysninger.
Du skal vedlægge følgende:

3 seneste lønsedler

Har du været ansat kortere tid, skal du vedlægge din kontrakt, samt de lønsedler, du har modtaget.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 18 48 48
Sæt kryds, hvis du er omfattet af en af disse omstændigheder: Barsel, orlov, du har påbegyndt ferie, flexjob, virksomhedspraktik. Du bliver kontaktet pr. telefon af IDA Mark below if you are covered by one of these circumstances: Maternity leave, leave, you have started a holiday, flexible job, company internship. You will be contacted by phone by IDA
Du skal vedlægge dine seneste 3 lønsedler. Har du været ansat kortere tid, skal du vedlægge din kontrakt samt den eller de lønsedler, du har modtaget You must attach your most recent 3 payslips. If you have been employed for a shorter period of time, you must attach your contract and the payslips you have received