Logo

OK23 Indsendelse af lønoplysninger

da en
Kære medlem

Til brug for udbetaling af løn under konflikt, bedes du udfylde nedenstående oplysninger.
Du skal vedlægge følgende:

3 seneste lønsedler

Har du været ansat kortere tid, skal du vedlægge din kontrakt, samt de lønsedler, du har modtaget.
Sæt kryds, hvis du er omfattet af en af disse omstændigheder: Barsel, orlov, du har påbegyndt ferie, flexjob, virksomhedspraktik. Du bliver kontaktet pr. telefon af IDA Mark below if you are covered by one of these circumstances: Maternity leave, leave, you have started a holiday, flexible job, company internship. You will be contacted by phone by IDA
Du skal vedlægge dine seneste 3 lønsedler. Har du været ansat kortere tid, skal du vedlægge din kontrakt samt den eller de lønsedler, du har modtaget You must attach your most recent 3 payslips. If you have been employed for a shorter period of time, you must attach your contract and the payslips you have received