Skift til ny Rejseforsikring for studerende Switch to new Travel Insurance for Students

da en

Her kan du bede om at få opdateret din eksisterende Rejseforsikring til vores nye variant.

Har du ikke en Rejseforsikring i forvejen, kan den købes via vores Tilbudsberegner.

Nogle af de nye dækninger er fx for konkurs, hvis rejseudbyderen går konkurs. Flykompensation, hvis du bliver mere end 3 timer forsinket, 1 gratis vaccine til alle i husstanden og 1 ekstra rejseledsager.

Læs mere om Rejseforsikringen

Here you can request an upgrade of your existing Travel Insurance to our new Travel Insurance product.

If you do not have Travel Insurance, you can use our Insurance Calculator to get one.

Some of the new covers are, for instance, bankruptcy, which provides coverage if your travel provider files for bankruptcy. Flight compensation if your flight is more than three hours late, one free vaccine for everyone in your household, and one extra travel companion.

Read more about the Travel Insurance and coverage
Ved at indsende denne formular skiftes din nuværende Rejseforsikring til den nye Rejseforsikring på Superpakken, som bl.a. inkluderer dækning for Afbestilling, dækning i hele verden samt 1 stk gratis vaccine pr forsikret i husstanden. Der kan dækkes op til max 3 voksne i din husstand. By submitting this form, your current Travel Insurance will be changed to the new Travel Insurance with the "Super Package", which includes coverage for cancellation, coverage worldwide as well as 1 free vaccine per insured in the household. Up to a maximum of 3 adults can be covered in your household.