Skift til ny Rejseforsikring Switch to new Travel Insurance

da en
Her kan du bede om at få opdateret din eksisterende Rejseforsikring til vores nye variant, som giver mulighed for at vælge flere dækninger med superpakken.

Har du ikke en Rejseforsikring i forvejen, kan den købes via vores Tilbudsberegner.

Nogle af de nye dækninger er fx for konkurs, hvis rejseudbyderen går konkurs. Flykompensation, hvis du bliver mere end 3 timer forsinket, 1 gratis vaccine til alle i husstanden og 1 ekstra rejseledsager.

Læs mere om pakkerne basis, udvidet og super samt alle dækningerne på  https://idaforsikring.dk/rejseforsikring.

Here you can request an upgrade of your existing Travel Insurance to our new Travel Insurance product, which offers more options with additional coverage.

If you do not have Travel Insurance, you can use our Insurance Calculator to get one.

Some of the new covers are, for instance, bankruptcy, which provides coverage if your travel provider files for bankruptcy. Flight compensation if your flight is more than three hours late, one free vaccine for everyone in your household, and one extra travel companion.

Read more about insurance coverage and our new three options: basic, extended, and super. https://idaforsikring.dk/rejseforsikring.
Vælg én af de 3 pakker, som du ønsker til din Rejseforsikring. Basis, Udvidet eller Superpakken. Den udvidede pakke indeholder også dækningerne for basispakken og superpakken indeholder dækningerne både fra basis og udvidet. Bemærk, at der til den udvidede pakke også kan tilkøbes Bagagebeskadigelse, Ødelagt aktiv ferie, Fly kompensation. Ring til os, hvis du vil have rådgivning om dækninger på 70210191. Vi vender derefter tilbage med bekræftelse på ændringen og prisen derfor. Ny police vil blive sendt elektronisk et par dage efter opdateringen. Når skiftet til de nye betingelser er sket, kan der ikke skiftes tilbage til de gamle betingelser. Please select one of the three levels of cover for your Travel Insurance: Basic, Extended, or Super. We will then return to you with a confirmation of your update and the new price. We will send you an email with a new insurance policy a few days after the update. The switch is permanent once the new policy goes into effect.
Jeg ønsker basispakken med dækning for Afbestilling, Sygdom, Tilskadekomst, Hjemkaldelse, Redning, Hjemtransport og Ferieboligsikring I want the basic package with coverage for Cancellation, Illness, Injury, Curtailment, Rescue, Repatriation, and Holiday Home.
Jeg ønsker den udvidede pakke med de ekstra dækninger for Afbestilling, Ødelagt rejse, Selvrisikodækning på lejebil og Forsinkelse på bagage, transport og fremmøde I want the extended package that adds the following insurance coverage: Holiday Ruined, Rental Car Excess, Baggage Delay, Transportation, and Passenger Delay.
Jeg ønsker superpakken, som også inkluderer dækning for konkurs, 1 ekstra rejseledsager, Erhvervsdøgn, Ødelagt aktiv ferie og Flykompensation I want the super package, adding Airline Bankruptcy, Additional Travel Companion, Business, Ruined Active Holiday, and Flight Compensation.
Der vil være dækning for Bagageskade på din Rejseforsikring. Har du allerede dækning for Bagageskade på din Indboforsikring, vil den blive fjernet derfra, så du ikke er dobbeltforsikret. Dog bibeholdes dækningen på Indboforsikringen, hvis du har den udgave, der blev solgt indtil 23. august 2021.