da en
OPHØR
Kære ,  


Da du ikke længere er medlem af fagforeningen IDA, er du ikke berettiget til at have IDA forsikring.
 
Dine forsikringer vil derfor blive opsagt til næste hovedforfald.

Hvis du mener dette er en fejl, bedes du straks kontakte mig, så sørger jeg for at få dig genindmeldt.