Adresseændring Change of address

da en
Ved flytning i Danmark dækker indboforsikringen i både den gamle og den nye helårsbolig i indtil 3 måneder fra den faktiske overtagelsesdato af den nye helårsbolig.