Skift til nye studieforsikringer Change to the new student insurance

da en

Her kan du bede om at få skiftet din nuværende Indboforsikring til den nye variant med dækning ved udlejning og mulighed for at få en cykelfordel. 

Den nye indboforsikring indeholder som standard dækningerne Uheld og Elektronik Skade. Prisen på den nye Indboforsikring er kr. 84 pr. måned ved 0 kr. i selvrisiko. 

Generelt

Du se dine nuværende dækninger og priser på Min Side.

Forsikringerne kan betales årligt eller pr. måned. Vælger du månedlig betaling, er der et opkrævningsgebyr på kr. 9,50 pr. måned. Bemærk, at ved Indboforsikringen opkræver vi afgifter såsom Stormflodsafgift og Garantifondsbidrag én gang årligt ved forsikringens fornyelsesdato (hovedforfaldsdato). Betaler du hver måned, betaler du afgifterne i forbindelse med den første opkrævning i kalenderåret.

Når du har skiftet til den nye Indboforsikring, kan den ikke ændres tilbage til den gamle ordning.


This is the form to change your student Home Content insurance.

The new contents insurance includes the covers Sudden Damage and Electronics Damage as standard. In the event of, for example, bicycle theft, we covers up to DKK 15,000 per bicycle. The price of the new Home Content insurance is DKK 84 per. month with a deductible at DKK 0,-

General information
You can see your current coverages and prices on My Page.

The insurance can be paid annually or per. month. If you choose monthly payment, there is a collection fee of DKK 9.50 per. month. Please note that with the Home Content Insurance we charge fees such as "Stormflodsafgift" and "Garantifondsbidrag" once a year at the insurance's renewal date (main due date). If you pay every month, you pay the fees in connection with the first collection in the calendar year.

Once you have changed of the new Student Insurance, the insurance cannot be changed back.

Indsender du denne henvendelse vil vi ændre din Studie Indboforsikring til vores nye variant, hvor du bl.a. får dækning ved udlejning. Prisen er kr 84 pr måned eller kr. 898 ved årlig betaling. If you submit this inquiry, we will change your Home Content Insurance to our new variant. The price is DKK 84 per month or DKK 898 for annual payment.