da en
Ny bil på baggrund af CR-tilgang
Du har modtaget et brev/mail fra os og du kan oplyse os de nødvendige oplysningerne vedrørende din nye bil her:

You have received a letter / email from us and you can provide us with the necessary information regarding your new car here:
Fornavn(e)
First name(s)
Efternavn
Last name
Telefon-nr.
Phone number
CPR-nr.
SSN
Kilometerstand
Milage of the car
Hvor mange kilometer forventer du at køre om året?
How many kilometers do you expect to drive per year?
Tilmelding til Betalingsservice
Registration for Payment Service
Reg.nr.
Bank Registration no
Kontonummer
Account no.
Evt. bemærkninger
Comments