Skift til ny Gruppeliv Change my Group Life Insurance

da en
Jeg ønsker at min nuværende Gruppelivsforsikring ændres til den nye ordning. Se sumoversigten for valg af lille eller stor sum. I want my current Group Life Insurance (Gruppelivsforsikring) to be changed to the new scheme. See the sum overview for choosing a small or large sum.