da en
Skift til ny Gruppeliv
Change my Group Life Insurance
Jeg ønsker at min nuværende Gruppelivsforsikring ændres til den nye ordning. Se sumoversigten for valg af lille eller stor sum.
I want my current Group Life Insurance (Gruppelivsforsikring) to be changed to the new scheme. See the sum overview for choosing a small or large sum.
Fornavn(e)
First name(s)
Efternavn
Last name
Telefon-nr.
Phone number
CPR-nr.
SSN
Bilplejen skal være tilknyttet følgende bil (noter venligst bilens reg.nr.)
The car care must be associated with the following car (please note the car's registration number)
Ønsket Startdato for Bilpleje (tidligst dags dato)
Desired Start date for Car Care (earliest today date)
Vælg Månedlig eller Årlig Betaling
Select Monthly or Annual Payment
Udfyld venligst dit bank reg.nr.
Fill in your bank reg. no.
Udfyld venligst dit bankkontonr.
Please fill in your bank account number.
Evt. ydereligere besked til IDA Forsikring
For comments